Program 2022

Föreningen Kåkenäs är en ideell förening som sedan 1943 sköter om brygga och badplats i Kåkenäs samt bedriver simskoleverksamhet för barn till medlemmar i föreningen. Kåkenäs brygga är ingen kommunal badplats och underhållet måste därför helt finansieras genom medlemsintäkter. Bryggan har renoverats i flera etapper senaste åren men det finns fortfarande behov och planeras för ytterligare renoveringar. Vi hoppas nu på en fin badsäsong både sommar och vinter och önskar att fler av er som badar vill bli medlemmar och vara med och hjälpa till att hålla vår brygga och badplats fin och säker.

Ett stort tack till alla bidragsgivare som gjort och gör det möjligt att genomföra renoveringar av bryggan!

PROGRAM 2022

Strandstädning    Söndag 8 maj välkomnar vi alla ner till årets strandstädning. Vi träffas kl. 10.00 för att göra iordning badplatsen och stranden. Vi samlar ihop skräp och gör i ordning brygga, trappor och badflotte. Ta gärna med lämpliga redskap. Vi bjuder på efterföljande fika!

Midsommar          Vi firar traditionsenligt midsommar på ”Gunillas äng”. Mer information kommer skickas ut genom ”Föreningen Kåkenäs” på Facebook. Då vi behöver vara några som hjälper till med förberedelserna så hör gärna av er till Sara Eckholdt som håller i arrangemanget saraeckholdt2@hotmail.com

Simskola               Simskola erbjuds medlemmar veckorna 28, 29 och 30. Anmälan öppnar 1 april och görs senast 26/6 till Karin Jones, karinjones@live.se. Platserna är begränsade i antal och anmälan är bindande. Kostnad för simskolan är 600 kr /barn samt betald medlemsavgift. För märkestagning är avgiften 50 kr, enbart simborgarmärket ingen avgift för medlemmar. Simskolan startar med inskrivning måndag 11 juli kl. 16.30 vid bryggan och avslutas med simpromotion och lövad brygga 29 juli.

Årsmöte               Årsmötet hålls söndag 11 september kl. 10.00 i HSB:s lokal ”Utsikten” på Kåkenäsvägen 7. Dagordning anslås på vår annonsplats på badhytten samt i sociala medier.

Strandstädning    Efter årsmötet söndag 11 september kl. 11.00 träffas vi för strandstädning, enklare underhåll och upptagning av flotte och badstegar. Vi bjuder på efterföljande fika!

Medlemskap         Föreningen är öppen för alla personer och familjer. Du och din familj blir medlemmar genom att betala in medlemsavgiften.

Medlemsavgift      Medlemsavgiften är 300 kr per hushåll. Inbetalas snarast med Swish: 1 233 360 617 (QR- kod här bredvid) eller Plusgiro: 42 65 70 – 8. (för att få rösträtt på årsmöte krävs att medlemsavgiften är inbetald senast en månad innan mötet).

qr-kakenas

Styrelse 2022

Pär Jones, ordf, parjones1@gmail.com, 0705-22 28 28

Ola Josefsson, sekr, ojosefs1@icloud.com, 0733-33 19 54

Lars Arell, kassör, lars.arell@telia.com

Sara Eckholdt, saraeckholdt2@hotmail.com, Anna Eklund, eklund.anna@outlook.com, suppl

Jonas Åkerström, jonas.akerstrom@volvo.com, Fredrik Harlin fredrik.harlin@gmail.com, valberedning

Alexandra Kronberg, Sara Roos, revisorer 

Annonsplatser