Styrelse/Arbetsgrupper

Styrelse:

Arbetsgrupper:

Underhåll-& renoveringsgruppen

  • Vakans (sammankallande)
  • Vakans (medlemmar)

Projektgruppen ”ny brygga”

Simskolegruppen

Midsommargruppen

IT-gruppen

XXXXX-gruppen

  • Vakans, Har du idéer och själv vill starta en ny arbetsgrupp för specifikt ändamål eller arrengemang som ex flotte, swimrun, konstutställning, påskbrasa, julaktivitet, nyårsbad, åretruntbad etc hör av dig.

Eftersom vår verksamhet kräver många timmar i form av planering av våra aktiviteter, underhåll av bryggor mm önskar vi att fler krafter vill hjälpa oss så att vi kan upprätthålla vår fina badplats, simskola och aktiviteter. Vi behöver hjälp med praktiska arbetsuppgifter vid enstaka tillfällen/arrangemang men vi behöver också få in nya krafter i vår styrelse för en mer kontinuerlig insats. Hör av dig om du vill vara med i någon grupp eller skapa en ny.


Annonsering: Alla aktiviteter annonseras genom anslag på följande ställen:

  • På Kåkenäs badkur sätts årets programblad upp.
  • https://kakenas.wordpress.com uppdateras kontinuerligt med information om aktiviteter. Se därför till att kolla hemsidan regelbundet, eller prenumerera på nyhetsflödet.
  • Föreningen Kåkenäs finns även på Facebook.